Bánh ngọt nhỏ ở mạt thế

[ML] Bánh ngọt nhỏ ở mạt thế – Nhất Đoàn Cầu Cầu

《Bánh ngọt nhỏ ở mạt thế》 Tác giả: Nhất Đoàn Cầu Cầu Editor: Lạc Cửu   ( Nhẹ nhàng, SỦNG CÔNG, ngọt sủng, chủ công, HE) Một người bình thường ở mạt thế. Chúc Vân bị tang thi công kích, ở thế nghìn cân treo sợi tóc, Cố Lương trăm cay ngàn đắng mới tới được bên… Continue reading [ML] Bánh ngọt nhỏ ở mạt thế – Nhất Đoàn Cầu Cầu

Mộng xuân tùy tâm sở dục

Mộng xuân tùy tâm sở dục – Chương 9

Mộng xuân 9: Một đời vừa ý Edit: Lạc Cửu   Tần Thái có nội công thâm hậu, hiểu biết thanh minh. Mặc dù bây giờ bởi vì khoái cảm kéo tới làm hơi phân tâm, nhưng y vẫn nghe thấy được tiếng bước chân lúc Tần Phong đến gần. Y sợ việc yêu đương… Continue reading Mộng xuân tùy tâm sở dục – Chương 9

Mộng xuân tùy tâm sở dục

Mộng xuân tùy tâm sở dục – Chương 8

Mộng xuân 8: Vụng trộm dưới ánh trăng    Editor: Lạc Cửu   Sau khi Mục Từ rời đi, cuộc sống của Tần Kỳ thiếu đi một chút lạc thú, đương nhiên sẽ bắt đầu cảm thấy bất mãn. Tần Phong vẫn còn đang ở cữ, Lãnh Nhiên sắp lâm bồn không thích hợp để… Continue reading Mộng xuân tùy tâm sở dục – Chương 8

Mộng xuân tùy tâm sở dục

Mộng xuân tùy tâm sở dục – Chương 7

Edit: Lạc Cửu Mộng xuân 7: Lạt mềm buộc chặt   Bụng Cố Lan đã bảy tháng, đi lại mỗi ngày không tiện lắm, vì xử lý sinh ý nên ở tạm tại Thưởng Cúc lầu. Mặc dù vóc người Cố Lan có chút biến hình, nhưng y am hiểu trang phục, cả người mặc… Continue reading Mộng xuân tùy tâm sở dục – Chương 7

Mộng xuân tùy tâm sở dục · Uncategorized

Mộng xuân tùy tâm sở dục – Chương 6

Edit: Lạc Cửu Mộng xuân 6: Xuân tình nảy mầm   Ở lúc Tần Kỳ đặt tâm tư ở trên người Mục Từ không nghe lời, nhị thiếu gia xuất môn du lịch nhiều năm của Tần phủ về nhà.   Người em trai này của Tần Phong, tên là Tần Thái, còn nhỏ hơn… Continue reading Mộng xuân tùy tâm sở dục – Chương 6

Mộng xuân tùy tâm sở dục

Mộng xuân tùy tâm sở dục – Chương 5

Edit: Lạc Cửu Mộng xuân 5: Ép buộc giao hoan             Nếu Tần Kỳ đã có ý muốn tìm một tình nhân, đương nhiên sẽ không thể không làm một số việc. Nhưng nam nhân ở Hi thành hầu như hắn đều đã xem qua một lần, không tìm được một người làm cho hắn… Continue reading Mộng xuân tùy tâm sở dục – Chương 5